Abydos, muinainen pyhä Osiris-kaupunki kirjan takakansi

 

Jokaisella suurella kulttuurilla on myyttiperustansa, josta ammennetaan tukea arkeen ja juhlaan.

Muinaisessa Egyptissä myytit ja kertomukset hallitsivat ihmisten ajattelua ja henkistä elämää.

Abydos oli muinaisten pyhien rituaalien keskus, pyhiinvaelluskaupunki, jonka huipentuessa

esitettiin kerran vuodessa Osiriksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta kertova mysteerinäytelmä.

Tätä pyhää draamaa voidaan pitää teatteritaiteen alkuna maailmassa. Näyttelijöinä olivat papit,

papittaret ja farao itse Horuksen osassa.

Osiriksen sanoma ihmiskunnalle on, että ilman kuolemaa ei ole ylösnousemusta.

Pienessä Abydoksen kaupungissa on faarao Seti I:n rakennuttama, ehkä kaunein säilynyt temppeli,

ja sen takana ikivanhan mysteerisen maanalaisen Osiris-vihkimystemppelin osittain säilyneet rakennelmat.

Matkailukohteena kaupunki on hiljainen ja kunnioitusta herättävä. Kirjan kirjoittamisen aikaan turistikadon

johdosta vielä tavallista hiljaisempi.

Kirjoittajan apuna on ollut Abydoksessa syntynyt arkeologi, Luxorin länsirannan

muinaiskohteiden vastaava arkeologi, Ali Reda.

Kirjaan on valittu kolme näkökulmaa kaupunkiin. Ensimmäisessä kerrotaan

erikoisen Abydos-persoonan, Dorothy Eadyn eli Omm Setin tarina.

Toisessa valotetaan ja avarretaan kaupungin asettumista osaksi Egyptin historiaa

ja kolmannessa näkökulmassa kirjoittaja pohtii nykyistä Egyptiä ja sen uumenista

löytyvää ikiaikaisen viisauden kulttuuria. Hän kysyy, kuinka sen voi itse kukin

löytää.

 

.