Alimatka%20024-normal.jpg

Teemaa  Abydos ja Osiris maistellen: kuvassa abydoksen pyhä perhe Osiris,Isis ja Horus

Abydos oli muinaisen kulttuurin pyhä keskus

kaupunki on yksi Egyptin vanhimmista muinaisen sivilisaation paikoista. se syntyi hautausmaana ensimmäisille kuninkaille. Sittemmin  paikasta tuli myös Osiriksen hautapaikka. Egyptin historia jaetaan dynastisena aikana  Vanhan valtakunnan aikaan, Keskivaltakunnan aikaan ja Uuden valtakunnan aikaan. Näitä edeltää pitkälti historiantutkimuksen  ulottumattomissa oleva esidynastinen historia. Aika josta saatu tieto ja ymmärrys on psyykkisten lähteiden kautta tullutta tietoa. Kauimmaksi menneeseen olen kuullut ajasta 200 000 vuotta sitten jolta ajalta kerrotaan maailman ensimmäisen pyhän kirjan, Kuolleiden kirjan, periytyvän. Tuo aika lienee todella vanhaa esiatlanttistakin aikaa. Koska sitten myöhemmin pyramidit nousivat, Sfinksi uusiutui ja ne ovat monen henkisen lähteen mukaan nekin todellakin on kaukana tuolla esidynastisella ajalla ilmeisesti Atlantiksen loppuaikana ja sen uppoamisen jälkeen 10.000 -12.000 vuotta sitten.

Varhaisdynastisen ajan tärkeä merkkipaalu oli kuningas Narmerin ns. paletti,joka oli kiveen kirjoitettu sopimus erillään olleiden ylä- ja alaEgyptin yhdistämisestä yhdeksi valtioksi. Tästä sanotaan Egyptin historian alkavan. Narmerin hauta on myös Abydoksessa. Narmerin muita käytettyjä nimiä ovat Athotis Menes ja Horus. Elisabeth Haich kirjassaan Vihkimys puhuu isänään Athotiksesta. Joten senkin kertomuksen juuret ovat hyvin kaukana  Egyptin historian alkuvaiheissa.

Viidennen dynastian aikana Unaksen hallitessa syntyivät pyramiditekstit,jotka ovat Saccarassa Memfiksen kaupungin hautausmaalla Unaksen pyramidissa  kiveen hakattu pyhä kirja ja vieläkin löydettävissä kunhan pyramidin entisöintityö valmistuu. Tuolloin myös aurinkojumalan RA:n kultti voimistui ja Osiriksen merkitys kasvoi.

Abydoksessa olevan Khent –Amentiu:n temppelin päälle rakennettiin Osiriksen ensimmäinen temppeli. Ainakin 4000 vuotta ovat Abydos ja Osiris kuuluneet yhteen. Osiris toi tiedon ihmiskunnalle,että kuolema ei ole lopullinen. Abydos kuului Thiniten maakuntaan,jossa paikallisena jumaluusprinsiippinä oli Khent-Amentiu ja ne sulautuivat Osiriksen kanssa yhdeksi ,joka oli jo voimakas ja koko valtakunnassa levinnyt kultti. Khent-Amentiu on Osirista edeltävä tuonpuoleisen herra niin kuin nimessä mukana oleva ilmaus amenti jo kertoo. Osiris-Khent-Amentiu –temppeli oli ylösnousemusnäytelmän esityspaikka ja se oli myös miljoonien kävijöiden pyhiinvaelluspaikka. Jos itse ei päässyt pyhiinvaellusta tekemään niin saattoi omasta puolestaan lähettää pienen patsaan  matkaan jonkun toisen mukana. Hallitsijan joka kuoli ennen kuin ehti pyhiinvaellukselle tuli tehdä matka muumioituna ennen hautausta. Se oli iso pyhä rituaali kun papit veneellä saattoivat kuolleen hallitsijan Osiriksen temppeliin. Abydoksessa oli mittavat hautausmaa-alueet ja moni hallitsija haudattiinkin vanhan ja keski-valtakunnan aikaan sinne vuorten kupeeseen.